Trwa ładowanie...

RODO

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Eurohome Sp. z o.o. i Eurohome Sp. z o.o.Sp.K z siedzibą w Zielonej Górze, która jest Administratorem Państwa danych osobowych. Dane przetwarzane są w celach w jakich zostały nam powierzone – np. w celu przesłania oferty lub realizacji umowy, skontaktowania Państwa z doradcą finansowym, bankiem bądź Notariuszem, czy odpowiedzi na korespondencję mailową itp. Odbiorcami Państwa danych są wspólnicy i pracownicy Administratora. Dane, poza przypadkami kiedy zachodzi taka wyraźna potrzeba, o czym będziecie Państwo informowani, nie są przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Podstawę prawną stanowią przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (eur-lex.europa.eu) zwane powszechnie RODO, w zależności od sytuacji, zawarte w art. 6 ust 1 li a), b), c), d) lub f). Podane przez Państwa dane będą przetwarzane przez administratora do czasu współpracy lub cofnięcia zgody, powiększony o okres obowiązkowy do przechowywania dokumentacji wynikający ze stosownych przepisów. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, prawa żądania sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzani, a także do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych – w zależności od podstawy przetwarzania jest dobrowolne lub może wynikać z obowiązku ustawowego. Brak podania danych w sytuacji gdy ich podanie jest dobrowolne może uniemożliwić realizację umowy czy kontakt z Państwem. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych czynności na danych, w szczególności ich nie profiluje.